Petición de soporte a la concentración “Queremos el tren”

Os transmitimos el siguiente mensaje enviado desde el Ayuntamiento de Dénia.

“Benvolguts pares i mares,

Com bé sabreu, reunits a Dénia partits, sindicats, associacions empresarials, entitats veïnals i altres grups, ens hem compromès a treballar conjuntament perquè el “Tren de la Costa”entre Gandia i Alacant siga una realitat i es plasme de forma suficient i adequada en el Pressupost de les Administracions i Organismes Públics des del 2017 fins que estiga operatiu. Per això, exigirem al Govern central l’aprovació definitiva de l’Estudi Informatiu sobre el Tren de la Costa contemplant les al·legacions efectuades per la Generalitat i els Ajuntaments afectats, així com convocarem la comissió de seguiment entre la Generalitat i el Ministeri de Foment a fi de revisar i actualitzar el protocol subscrit sobre el Tren de la Costa.

A més a més, en l’acord signat per tots, també manifestem el compromís de presentar i donar ple suport a iniciatives, esmenes i proposicions a la totalitat de les Administracions Públics a favor del Tren de la Costa, així com a garantir solucions provisionals viables al transport de passatgers i articular esforços per establir vies d’acció compartides a problemàtiques comuns.

Des de l’Ajuntament de Dénia vos convidem a donar suport a l’acord, mitjançant la plataforma Change.org, així com a recolzar-nos com a ciutadans en la concentració programada “Volem el Tren” que tindrà lloc el divendres 5 de maig, al carrer de la Via, a les 19 hores.

El vostre suport és fonamental. No sols és una reivindicació històrica de tota la societat, és el nostre dret com a ciutadans, el futur de les nostres comarques i dels nostres fills i filles.

Gràcies per la vostra col·laboració.
Salutacions cordials,

Rafael Ferran Carrió Company
Vicealcalde i regidor d’Educació i Cultura
de l’Ajuntament de Dénia

Estimados padres y madres,

Como bien sabréis, reunidos en Dénia partidos, sindicados, asociaciones empresariales, entidades vecinales y otros grupos, nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente para que el “Tren de la Costa” entre Gandia y Alicante sea una realidad y se plasme de forma suficiente y adecuada en el Presupuesto de las Administraciones y Organismos Públicos desde 2017 hasta que esté operativo. Por eso, exigiremos al Gobierno central la aprobación definitiva del Estudio Informativo sobre el Tren de Costa contemplando las alegaciones efectuadas por la Generalitat y los Ayuntamientos afectados, así como convocaremos la comisión de seguimiento entre la Generalitat y el Ministerio de Fomento con objeto de revisar y actualizar el protocolo subscrito sobre el Tren de Costa.

Además, en el acuerdo firmado por todos, también manifestamos el compromiso de presentar y dar pleno apoyo a iniciativas, enmiendas y proposiciones a la totalidad de las Administraciones Públicos a favor del Tren de Costa, así como a garantizar soluciones provisionales viables al transporte de pasajeros y articular esfuerzos para establecer vías de acción compartidas a problemáticas comunes.

Desde el Ayuntamiento de Dénia os invitamos a apoyar al acuerdo, mediante la plataforma Change.org, así como a apoyarnos como ciudadanos en la concentración programada “Volem el Tren” que tendrá lugar el viernes 5 de mayo, en la calle de la Vía, a las 19 horas.

Vuestro apoyo es fundamental. No sólo es una reivindicación histórica de toda la sociedad, es nuestro derecho como ciudadanos, el futuro de nuestras comarcas y de nuestros hijos e hijas.

Gracias por vuestra colaboración.
Saludos cordiales,

Rafael Ferran Carrió Company
Vicealcalde i regidor d’Educació i Cultura
de l’Ajuntament de Dénia “

0

Añadir un comentario